Tầm nhìn:

Trở thành một trong những thương hiệu Dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh:

Cam kết mang đến cho cộng đồng các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe chất lượng tốt nhất, an toàn, hiệu quả nhất bằng uy tín, sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất.


Giá trị cốt lõi:

Công ty cổ phần Đầu tư Dược Phẩm SUM luôn tâm niệm và phấn đấu đạt tới giá trị chuẩn mực của 2 chữ : Uy tín.

 

  • UY TÍN với đối tác : Thực hiện đúng cam kết. 
  • UY TÍN với khách hàng: Thực hiện đúng cam kết và đảm bảo chính sách tốt nhất cho khách hàng.
  • UY TÍN với nhân sự: Đảm bảo cho nhân sự môi trường làm việc tốt nhất, có cơ hội phát triển cao nhất.
  • UY TÍN với người dùng: Công ty luôn lựa chọn các sản phẩm chất lượng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất.