Sữa công thức

Các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và sữa bà bầu được sản xuất tại các nhà máy uy tín trên thế giới, đạt tiêu chuẩn:  Good manufacturing practices (GMP; International Organization of Standardization (ISO) 9001:2008

Danh mục sữa công thức:

  • Sữa bột công thức trẻ em – giai đoạn 1: 0-6 tháng
  • Sữa bột công thức trẻ em – giai đoạn 2: 6-12 tháng
  • Sữa bột công thức trẻ em – giai đoạn 3: trên 12 tháng
  • Sữa bột dành cho bà bầu

 

All of products can be packaged in lithographed metal tins (cans) of weight of: 

  • 400g net (corrugated box contains 24 tins), or
  • 900g net (6 tins per box).