Phát triển bền vững

Xã hôi ngày càng phát triển và đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức và những vấn đề nghiêm trọng như an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường ô nhiễm, các bệnh dịch mới… Để giải quyết các vấn đề trên, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải là một phần tích cực của xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể  phải nâng cao ý thức về vấn đề phát triển bền vững và hành động một cách có trách nhiệm với chính bản thân mình, với cộng đồng, vì sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân, sự phát triển của xã hội hiện tại và các thế hệ tương lai sau này.

Nhận thức được điều đó, Sumpharma cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lương, giá trị cao, an toàn và hiệu quả, liên tục tìm kiếm những sản phẩm mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để đáp ứng nhu cầu của người dân, xu hướng bệnh tại Việt Nam và trên thế giới. Bên cạnh đó, Sumpharma luôn hướng tới trách nhiệm với khách hàng,  cộng đồng, xã hội và người lao động trên cơ sở chia sẻ và hợp tác để cùng phát triển.

Định hướng phát triển bền vững của Sumpharma tập trung vào các nội dung sau:

Sumpharma đánh giá “Phát triển bền vững” phải được nhận thức và thấm nhuần từ mỗi cán bộ nhân viên trong công ty. Chỉ khi thấu hiểu ý nghĩa, hành động tự nguyện thì việc thực hiện mới mang lại hiệu quả. Do đó, mỗi khi tuyển dụng nhân sự mới, Sumpharma tập trung vào truyền đạt tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu, cũng như văn hóa doanh nghiệp của công ty tới từng cán bộ nhân viên, tạo thành tiền lệ và chuẩn mực cho quá trình làm việc sau này tại công ty. Hàng năm, Sumpharma thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo về định hướng, tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược của công ty. Đây là những bước đi đảm bảo sự chắc chắn trong chiến lược phát triển bền vững của Sumpharma bên cạnh những hành động hướng tới sự phát triển bền vững khác vẫn đang được thực hiện.

SUMPHARMA CAM KẾT: