Đối tác

 

  Trong quan hệ với các đối tác, vì sự phát triển lâu dài và bền vững, Sumpharma luôn thực hiện các hoạt động trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác  trên cơ   sở đôi bên cùng có lợi, tuân thủ luật pháp Việt Nam và các tập quán thương mại Quốc Tế.